My Vimeo channel: https://vimeo.com/anjaperse
My YouTube channel: https://www.youtube.com/user/ABabe566

February 2014

  • Energija Team – Strunjan 2014

V sodelovanju z kolesarskim klubom Energija, sem dokumentirala njihove tedenske priprave na novo sezono. Snemala sem en vikend, nato pa sem morala še urediti vse posnetke in jih zmontirati v končni izdelek.
/
In cooperation with cycling club Energija, I documented their week-long preparations for new season. I was filming for one weekend and I had to edit all the footage and finish montage to get the end result.
(https://www.youtube.com/watch?v=_y7BDgfk30w)

October 2013

  • 54. October Salon in Belgrade, Serbia

Video dokumentacija dogodkov, ki so se odvijali ob otvoritvi in v prvih dneh po otvoritvi mednarodne razstave.
/
Video documentation of the opening and following events in first few days after opening of international exhibition.
(http://www.youtube.com/playlist?list=PL3OB2tjhkGE6FVbL0XA-1LYXo593OTR-b)

May 2012

  • Je kolo res samo kolo? / Is bike really just a bike?

Večji del downhill ekipe kolesarskega kluba Energija, se je v soboto odpravil na celodnevni trening. Moja naloga na faksu je bila “dokumentarna fotografija”, zato sem se odločila, da bom skozi cel dan spremljala njihov trening. V to seveda ne spada le vožnja s kolesom, ampak tudi vse drugo kar spada zraven in kar morda večina ljudi sploh ne vidi. Lahko bi rekli, da sem bila z njimi “v zaodrju”.
Multimedijski izdelek je kombinacija videa in fotografije.
/
Larger part of downhill team of biking club Energija, went on a whole day training on saturday. My assignment for college was “documentary photography”, so I decided to follow their training for a whole day. And this means not only riding a bike, but everything else that comes with it and most people probably don’t see. We could say I was in “backstage” with them.
Multimedia product is combination of photo and video.

VIDEO
Lenght: 3:56
(https://vimeo.com/42321122)

April 2012

  • Potovanje nazaj / Traveling back

Kratki igrani film je bila naša končna naloga pod mentorstvom prof. Boštjana Vrhovca na Visoki šoli za umetnost, Univerza Nova Gorica. Zgodba govori o dekletu z mnogimi težavami, za katere ona meni, da so grozne, čeprav so to običajni problemi, ki jih imamo vsi…
/
Short movie was our final assignment with mentor prof. Boštjan Vrhovec at School of arts, University of Nova Gorica.Story is about a girl with many problems that she thinks are horrible, though they are ordinary problems that we all have…

VIDEO
Lenght: 7:56
(https://vimeo.com/41543091)

  • Jaz mu pravim slon / I call him elephant

Delavnica z Jasno Hribernik: dokumentacija razstave oziroma izbranega umetniškega dela v Mestni galeriji, Ljubljana. Izbrala sem si delo Mirka Bratuša.
/
Workshop with Jasna Hribernik: documentation of exhibition or one artistic work in Mestna galerija, Ljubljana. I chose a work of Mirko Bratuša.
VIDEO

Lenght: 2:50
(http://www.vimeo.com/41342720)

March 2012

  • Prinesi odnesi živi arhiv / Bring in take out living archive

Video dokumentacija dogodkov, ki so se odvijali v sklopu mednarodnega feminističnega in gejevskega festivala Rdeče Zore.
/
Video documentation of events during the time of international feminism and queer festival Red Dawns.
(http://www.youtube.com/playlist?list=PL3OB2tjhkGE7nNAwBTnHjTSxwoJHIeX-U)

January 2012

  • Biti zdrav / Being Healthy

Biti zdrav je kratek dokumentarni film, ki sem ga naredila kot šolski projekt. Vedno sem želela povedati svojo zgodbo in s tem drugim s podobnimi problemi dati neko motivacijo. Stara sem bila 16 let, ko sem bila diagnosticirana s sindromom kronične utrujenosti, ampak sem ena redkih, ki smo se pozdravili. To je tudi razlog, da podpiram zdrav način življenja in veganstvo. Torej, to je film o meni, moji zgodbi in o mojem načinu zdravega življenja. Video se je leta 2012 uvrstil tudi med najboljše tri na natečaju Vegetarian Resource Group (http://www.vrg.org/veg_videos.php#biti_zdrav).
/
Being healthy is a short documentary film that I made as part of a school project. I always wanted to tell my story and by telling it I wanted to give some motivation to other people that have similar problems that I had. I was diagnosed with chronic fatigue syndrom at age 16, but I’m one of few that got healed. This is what made me support healthy living and being a vegan. So this film is about me, my story and my way of living healthy life. Video also got to Top 3 at Vegetarian Resource Group competition in 2012 (http://www.vrg.org/veg_videos.php#biti_zdrav).
VIDEO

Lenght: 5:19
(http://www.vimeo.com/40616584)

December 2011

  • Družina Finotello / The Finotello Family / La Famiglia Finotello

Projekt HiLoVv podpira Evropska Unija z dotacijo akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja Vseživljenjsko učenje – Intenzivni programi. Bila sem del ekipe, kjer smo delali kratki dokumentarni video. V sklopu delavnice je nastalo šest filmov, ki jih skupaj imenujemo “Odkrivamo skrita življenja Benetk”.
Edinstven otok Sant’ Erasmo je tako imenovano podeželje Benetk, kjer so preprosti ljudje našli poseben način preživljanja.
/
Project HiLoVv is supported by the European Union in the form of a Lifelong Learning – Intensive Programmes grant. I was part of the team when making a short documentary video. Six videos were made during this workshop, they are called “Discovering the Hidden Live(r)s of Venice”.
The unique island of Sant’ Erasmo, the so called coutryside of Venice, is where simple peope found a special way to make a living.
VIDEO

Lenght: 6:03
(http://www.youtube.com/watch?v=q92bvQxXM-g)

November 2011

  • Portret Nine / Portrait of Nina

Naloga v 2. letniku pri predmetu videofilm – portret sošolca.
/
School assignment in 2nd grade at subject video – portrait of schoolmate.
VIDEO

Lenght: 2:41
(http://www.vimeo.com/35579885)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s