Nepočitniške počitnice/Invacational vacation

Opažam kako vsi veselo objavljajo svoje dogodivščine skozi poletje, vsi se potepajo in raziskujejo domače in tuje pokrajine. Kaj pa jaz? Jaz pa ne. Delam. In, če že ne morem objaviti nekega eksotičnega potepanja po svetu ali pa kakšnega velikega projekta, ki sem se ga lotila čez poletje, bom pa opisala moj delavnik. =)

Kot že eno leto nazaj sem tudi letos dobila enako počitniško delo, ki pa je na srečo na področju, ki me zanima, torej fotografija. Najbrž bi marsikdo rekel kakšno srečo imam, da sem dobila takšno delo v času, ko je tudi za študente kar težko dobiti kaj primernega, kaj šele kaj takšnega kot bi si želeli.

Torej, delam v fotografskem studiu v Domžalah, kjer je moja naloga fotografirati ljudi za dokumente. Saj veste, takrat ko se spomnite, da vam bo potekla osebna izkaznica in potem morate prvo k frizerju, pa najti najlepša oblačila… Ok, mogoče ne. =) Skratka, večinoma so moj motiv ljudje v eni in isti poziciji, fotografirani po enih in istih standardih. Do neke mere zanimivo, ampak se kmalu naveličaš. Prav vesel si, ko pride kdo, ki potrebuje kakšno neklasično fotografijo, kot npr. fotografijo svojega hišnega ljubljenčka. =D Ja, tudi kakšna živalica se kdaj znajde tu. Včasih tudi kakšna torta, včasih celo kakšna odštekana frizura, ki jo frizerski salon potrebuje za svojo promocijo. =) Nazadnje je bila to slika kuščarja na glavi.

Kuščar / Lizard
Kuščar / Lizard

Poleg fotografiranja moram slike tudi retuširati in tako razveseljevati stare mame, ki imajo zaradi tega kakšno gubico manj. Nekaterim pa tudi to ni dovolj in pričakujejo da bom iz njih naredila Angelino Jolie.
No, nato pride še končno urejanje fotografij, kjer moram urediti še zadnje barvne in svetlostne popravke, nato pa kliknem gumb Finish in čakam, da “mašina” naredi slike. Nato jih razrežem na velikost dokumentov, poračunam in jih predam stranki. =)
Ok, pa ni samo to. Običajno tudi razvijam filme (no, nek stroj jih) ali pa digitalne fotke, ki jih moram prav tako pred koncem še malo barvno popraviti in stroju naročiti naj razvije slike. To mi je nekako najbolj všeč, ker je skoraj kot bi gledal strip. Tako en vohunski pogled v življenja drugih ljudi. =) Vidiš kaj se jim dogaja, kje so preživljali dopust in podobno.

Skratka, vsi uživajo poletje in potujejo, jaz pa vohunim. =D Ampak ne grem jaz v naslednje šolsko leto brez tujine – izmenjava Erasmus na Portugalskem me čaka. Ok, zaenkrat jaz čakam, da dobim potrdilo, da je vse urejeno, ampak upam, da ne bo zapletov. =)

Objava tudi na blogu VŠU.

/

I’m noticing that everyone is happily posting their summer adventures, everyone is traveling and exploring different countries. What about me? I’m not. I’m working. And if I can’t write a post about some exotic travel around the world or some grand project I’m working on through summer, I can describe my working day. =)

Same as one year back I got the same summer job that is thankfully in area of my interest, so photography. I guess many people would say that I’m very lucky to get a job like this in times when it’s hard even for students to get an ok job, not to mention the ones you would actually like.

So I’m working at photo studio in Domžale, where my job is to take photos od people for documents. You know, like that time when you remember your ID card isn’t valid anymore and then you have to go to hairstylist and find the best clothes you have… Ok maybe not. =) So my motif are mostly people in same positions, photographed following the same standards. Interesting to some point, but soon you get bored. You’re really happy when someone needs a bit less classical photo like for instance a photo of their pet. =D Yes, even some animals appear in this place. Sometimes some birthday cakes and sometimes even some crazy haircuts that hairsallon needs it for their promotion. =) Last time it was a photo of lizard on a head. (photo)

Beside taking photos I have to retouch photos and make old grandmas happy because of this they have some wrinkles less. And some don’t think that’s enough and they expect I’ll make Angelina Jolie out of  them.
And then there comes the final editing of photos, where I have to make some colour and lightness editing, then I click the Finish button and wait for the “machine” to make photos. Then I cut them on a size for document photos, charge the customer and give photos to them. =)
Ok, but it’s not just that. Usually I also develop films (well, some machine is) or digital photos, that I also have to colour edit a bit before the end and tell the machine to make them. That is kinda my favourite thing to do, because it’s almost the same as watching a comic book. A spy look in private lifes of people. =) You see what’s going on in their lifes, where were they on vacation and so on.

So, everbody is enjoying the summer and travel around, I’m spying. =D But I’m not going in new school year without foreign country – Erasmus exchange is waiting for me in Portugal. Ok, for now I’m the one waiting to get the confirmation that everything is settled, but I’m hoping there will be no complications. =)